Ma t/m Vrij 08:30 - 17:00

Volg ons:

Privacybeleid

Hoe wij jouw gegevens verwerken:

Privacybeleid

Dit privacybeleid regelt de verwerking van jouw persoonlijke gegevens door B.A.S Mobiliteitsbeheer (hierna “wij”, “ons” of “onze”). Ons bedrijf is gevestigd in Duizel en staat geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 172.14.911. Dit privacybeleid beschrijft jouw rechten en verplichtingen met betrekking tot B.A.S Mobiliteitsbeheer. Het wordt regelmatig bijgewerkt en de meest recente versie is altijd te vinden op onze website.

Algemeen

Dit privacybeleid zorgt ervoor dat wij voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens van 30 juli 2018. De verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens is B.A.S Mobiliteitsbeheer.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens die je aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website, inclusief:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Daarnaast verzamelen we gegevens via cookies, zoals beschreven in ons Cookiebeleid, en kunnen we je IP-adres verwerken.

Doeleinden van de verwerking

Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van jouw vragen en verzoeken.
 • Het informeren over onze producten en diensten, indien je hiermee hebt ingestemd.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen


Delen van persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of wanneer de wet ons hiertoe verplicht.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang als noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Jouw rechten

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, waaronder het recht op:

 • Toegang tot jouw persoonsgegevens en het gebruik ervan door B.A.S Mobiliteitsbeheer.
 • Correctie, aanvulling of verwijdering van jouw persoonsgegevens.
 • Beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Overdracht van jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.
 • Intrekking van jouw toestemming indien de verwerking op toestemming is gebaseerd.

Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens op onze website.

Klachten

Als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derde partijen

Wij kunnen derde partijen toegang geven tot jouw persoonsgegevens om bepaalde verwerkingen uit te voeren. We garanderen dat deze partijen gebonden zijn aan vergelijkbare regels als uiteengezet in dit privacybeleid.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang. We zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onjuist of onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door derden.

Cookies

Informatie over ons cookiebeleid is beschikbaar op onze website.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 06-10-2023

Copyright 2022 © All Right Reserved B.A.S Mobiliteitsbeheer
Copyright 2022 © All Right Reserved B.A.S Mobiliteitsbeheer

Contact opnemen

Ma t/m Vrij 08:30 - 17:00

Navigatie

Copyright 2022 © All Right Reserved
B.A.S Mobiliteitsbeheer