Schadeherstel

• BelBAS  –  één aanspreekpunt voor zowel bedrijf als berijder
• Gratis haal- en brengservice door de gehele BeNeLux
• Gratis vervangend vervoer
• De mogelijkheid van gelijkwaardig vervangend vervoer
• Korte doorlooptijd door een efficiënte capaciteitsplanning
• Centrale, uniforme en eenduidige facturering
• Management informatie en markttoetsing
• Concurrerende prijsstelling
• Gegarandeerd schadelastbeheer (financiële garantie)

B.A.S. Mobiliteitsbeheer is gespecialiseerd in mobiliteitsmanagement voor de autoschadeherstelbranche. Onze dienstverlening en bedrijfsvoering zijn volledig afgestemd op leasemaatschappijen, fleet-owners en overige reguliere bedrijven met een uitgebreid wagenpark. Wij herstellen niet alleen uw autoschades, maar nemen ook de zorg van alle bijkomende werkzaamheden en administratie van u over. Volledig toegespitst op uw wensen kan bovendien een scala aan overige diensten worden geleverd. Dankzij onze kennis en expertise, jarenlange ervaring, functionele én efficiënte werkwijze genereren wij naast tijdwinst gegarandeerd kostenbesparingen in uw autoschadehersteltraject(en). 

Schadeherstel en aanvullende services

•  BelBAS  –  één aanspreekpunt voor zowel bedrijf als berijder
BelBAS is zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar via het directe servicenummer 0800 333 4440. Van iedere schademelding wordt een uniek dossier aangelegd en er worden direct afspraken gemaakt over het verdere verloop van het proces.

• Gratis haal- en brengservice door de gehele BeNeLux
Of de schadeauto nu in Luxemburg, Antwerpen, Amsterdam of Groningen moet worden opgehaald en na herstel geretourneerd doet niet ter zake; we regelen het goed én snel. Een service voor bedrijf en berijder waardoor kostbare tijd wordt bespaard en de doorlooptijd eveneens wordt beperkt.

•  Gratis vervangend vervoer
We hebben een eigen vloot auto’s beschikbaar waarmee berijders weer snel op weg worden geholpen. Ook worden op verzoek van b.v. leasemaatschappijen auto’s ingezet via de diverse verhuurbedrijven.

•  De mogelijkheid van gelijkwaardig vervangend vervoer
Indien gewenst kan tegen concurrerende tarieven in overleg specifiek vervangend vervoer worden geregeld zoals directie-auto’s, lichte bedrijfswagens, aanhangers e.d. In deze situatie wordt het vervangend vervoer veelal aangetrokken van derden.

•  Korte doorlooptijd door een efficiënte capaciteitsplanning
Door de efficiënte werking van ons callcenter BelBAS, de korte lijnen, directe uitgevoerde haal- en brengservice en een uitgekiende centrale planning voor het herstelproces waarborgen we een snelle terug levering van het herstelde voertuig.

•  Centrale, uniforme en eenduidige facturering
Alle facturen komen van één afzender “B.A.S. Mobiliteitsbeheer”. De uitvoering is identiek, duidelijk en overzichtelijk.

•  Management informatie en markttoetsing
Met het door B.A.S. Mobiliteitsbeheer zelf ontwikkelde Schade Management Informatie Systeem (SMiS) zijn wij in staat op maat gesneden management informatie te bieden. Dit geeft niet alleen inzicht, maar betekent eveneens dat we uw data kunnen vergelijken met gelijksoortige bedrijven uit uw branche. Ervaring leert dat dit doorgaans verhelderende informatie oplevert waarmee initiatieven genomen kunnen worden om binnen uw organisatie verdere efficiëntie door te voeren. De management informatie wordt afhankelijk van uw wensen in overleg met B.A.S. Mobiliteitsbeheer samengesteld en periodiek geleverd. Belangrijke criteria bij de samenstelling van deze service is uiteraard de exacte vaststelling van díe informatie die u nodig acht voor uzelf en uw relaties.

Mogelijke rapportages SMiS:
• schadebedrag per auto en cumulatief
• gemiddeld schadebedrag per auto
• aantal schades; ook per auto, berijder, vestiging, regio
• gemiddelde reparatie duur
• landelijke schadefrequentie
• inzetperiode vervangend vervoer
• soort schade
• factuur specificaties
• vergelijkingen met branche cijfers; regionaal en landelijk 

•  Concurrerende prijsstelling
Eén aanspreekpunt, BelBAS, in combinatie met onze hechte samenwerkingsverbanden met diverse efficiënte en gecertificeerde schadeherstelbedrijven, zijn de lijnen kort en kan er snel en flexibel worden opgetreden. Vanzelfsprekend helpt dit ons om de overheadkosten op een laag niveau te houden. Dat in combinatie met onze doordachte concepten maakt dat we een concurrerende prijsstelling hanteren.

•  Gegarandeerd schadelastbeheer (financiële garantie)
Met als uitgangspunt de onafhankelijke Amice rapportages, waarin alle gemiddelde cijfers uit de gehele schadeherstelbranche zijn vastgelegd, is B.A.S. Mobiliteitsbeheer bereid op het schadepotentieel van uw wagenpark een “nulmeting” te verrichten en u daarbij een gefixeerde financiële garantie af te geven voor uw toekomstige schadereparatie-last in een bepaalde periode of regio.

• schadereparatie-last gegarandeerd vastgesteld
• minimale besparing van 5% t.o.v. uw huidige reparatiepotentieel
• één aanspreekpunt
• minder administratieve handelingen
• personeelsbesparing 

 100% kwaliteitsgarantie van al uw schadeafhandelingen